Македония, регистрация на юридическо лице

Около 2 милиона души живеят в страната. Приблизително 64% ​​от тях са македонци, 25% – албанци. Жителите на Македония са предимно православни християни. Католицизмът, ислямът и протестантството също се практикуват.

Официалният език е македонски. Албанският език има статут на втори официален.

Парична единица е динарът, чийто обменен курс се придържа към еврото.

Климатът на Македония има черти на преход от умерен към субтропичен. За страната са характерни студени и често снежни зими и топли лета и есени.

Релефът на Македония е предимно планински, а територията е разделена наполовина от долината на река Вардар. Около 35% от страната е покрита с гори.

Ако искате да регистрирате фирма в Македония, струва си да сте запознати с тези видове компании, които могат да бъдат създадени в страната от чуждестранен инвеститор.

Форми на правене на бизнес в Македония.

Днес македонското правителство полага усилия, за да направи страната възможно най-привлекателна за чуждестранни инвеститори. Основната част от сътрудничеството се осъществява с малки и средни предприятия.

Регистрацията на фирма в Македония е възможно под формата на:

 • Едноличен търговец;
 • Дружество с ограничена отговорност;
 • Партньорство;
 • Публично акционерно дружество.

Най-голям интерес за инвеститора представлява регистрацията на фирма от типа дружество с ограничена отговорност (ООД).

Регистриране на фирма в Македония. Характеристика.

 • За да регистрирате фирма в Македония, е необходимо да подготвите три имена за нея и да ги предоставите за разглеждане на съответните държавни органи. Проверката обикновено не отнема много време. В резултат на това учредителят(ите) ще бъдат информирани относно резервирането на едно име за компанията.
 • Във формуляра за регистрация на фирма е необходимо да посочите обхвата на дейност на дружеството и да посочите структурата на акционерите. Необходимо е също да се предоставят данни за адресите на учредителите и видовете професионални дейности. Кандидатурата за потенциален главен изпълнителен директор на дружеството се представя.
 • Размерът на уставния капитал обикновено се равнява на 5 000 евро и се изплаща в момента на регистрация или в рамките на 12 месеца от датата на регистрация.
 • Всеки човек, независимо от гражданството и националността, може да стане директор или акционер на македонска компания.
 • Акционери на дружеството в Македония могат да станат физически и юридически лица.
 • Компанията назначава управител.
 • Юридическият адрес се намира на територията на Македония.
 • По време на процеса на регистрация се използват копия от паспорти на учредителите и сметки за комунални услуги.
 • Не е необходимо лично присъствие в Македония за създаване на компания. Достатъчно е да имате упълномощен представител, който да действа от Ваше име въз основа на полученото пълномощно.
 • Документите, необходими за регистрация на фирма в Македония, трябва да бъдат преведени от оторизиран преводач и нотариално заверени.
 • Фактът на регистрация на дружеството се вписва в Централния регистър на Република Македония.

След като дружеството получи удостоверение за регистрация на фирма, акционерите могат да поръчат печата, за което се предоставя удостоверението за регистрация на дружеството.

По правило срокът, необходим за регистриране на фирма в Македония, не надвишава една седмица. Всички процедури често се извършват по-бързо.

Данъците в Македония.

 • Македонската компания се облага с данък от 10%. Този показател е един от най-ниските сред европейските страни.
 • ДДС в Македония е 18%.
 • Македонска компания плаща данък върху дивидентите в размер на 10%.
 • При определени условия компанията в Македония може да получи дори нулева (0%) ставка върху неразпределения доход.

Като цяло данъчният климат в Македония е доста благоприятен за развитието на малкия и среден бизнес, което привлича голям брой инвеститори.

Ние предлагаме да регистрирате или закупите компания в Македония на ниска цена и да започнете успешен международен бизнес. Регистрацията на фирма в Македония е бърза и безпроблемна процедура, ако услугите по подготовка на документи се предоставят от специалисти на нашата компания. Регистрацията на компании (включително офшорни компании), тръстове, холдинги, бизнес в Македония е важно направление в нашата работа.

Цени на регистрация за фирма

Сред най-редовно задаваните въпроси при регистрация на фирма е колко ще струва услугата. Понеже има различни правни форми на регистрация, а и странични възможни процедури цената е варираща. Всяка организация, дружество, агенция имаща право да извършва регистрации на фирми, има и свой определен ценоразпис.

От съществен интерес на хората създаващи нова фирма е да поверят делата и документите на опитна компания, със служители познаващи и позоваващи се на актуалните законови изисквания, и способни бързо да се справят с процедурния ред. В този смисъл, понеже разликите в цените за регистрация и хонорарите не са много големи между различните агенции, по-скоро насочете търсенето си към перфектни и подготвени експерти.

Цена за регистрация на ЕТ (едноличен търговец) – плаща се сума за нотариална такса, комисионна към банката, други разходи и хонорар за експертите. Цената обикновено е по-ниска.

Цена за регистрация на ЕООД/ООД – плаща се нотариалната такса за един управител, комисионна към банката плюс банкова сума за капиталовата вноска, други разходи и хонорар за експертите. Цената е по-висока отколкото при регистрация на ЕТ. Като може да има разлика при цената в зависимост дали ще е еднолично дружество и дружество с повече собственици.

Какви допълнителни суми може да се наложи да се плащат след успешна фирмена регистрация?

Работата с експертите регистрирали фирмата ви не е задължително да се изчерпва само с регистрацията. В зависимост от превратностите при управление на фирмата може да се наложи вписването на промени. Такива се водят: седалището на фирмата, смяна на предмета на дейността, смяна на фирменото име; назначенията или смените на управители; процедури засягащи дружествени дялове, прехвърляне собственост на търговските дружества. Това са все процедури за които се заплащат както изискуемите по норматив суми, така и хонорар към специалистите. Всички тези услуги се извършват в Регистратко.

Нова фирма – цена за регистрация

Както се разбра от текста, цената за регистрация на нова фирма поверена на опитна агенция се базира на два компонента. Това са задължителните такси към институциите, без които не може да има регистрация и хонорарът към специализираните лица изготвящи документите и водещи процедурите. Позовете се на препоръките от Регистратко и винаги правете избора си на фирма на базата качествено проучване.

Регистърация и пререгистрация на фирма, счетоводство и предприемачество

Счетоводство и предприемачество

Принципно, държавата трябва да се стреми да осигури добра среда за развитие на малък и среден бизнес, да стимулира предприемачеството и да подпомага производителите, така че финансовото здраве на страната да не бъде поставяно под въпрос. Когато обаче трябва да се направи регистрация на нова фирма, предприемачът трябва да е обезпечил всички необходими документи и да е запознат с процедурите, които да го изведат на пазара, на който иска да се реализира. Независимо дали стартира с кредит или със собствен капитал – той трябва да има поне обща информация за актуалния бизнес климат.

В тези начални стъпки, всеки, който се е заел да навлезе в частния бизнес, трябва да се запознае с широкия обхват на счетоводни услуги; те ще съпътстват работата на фирмата насетне – затова консултантските услуги и позоваването на актуална информация са задължителни. Проблем при фирменото финансиране е, че всеки кредит е различен и идва с много различни условия, а лихвите варират сериозно. При фирма, която има история, са важни отчетите и финансовите резултати от миналото, но при млади предприемачи и опитът за реализация на нов бизнес, нещата се променят.

Счетоводните фирми са длъжни да спазват конфиденциалност по отношение на данните, но и да се впишат в дейността на младата фирма по начин, в който да изработват контрол и отчет, да регистрират правилното управление на ресурсите на компанията и да се съобразяват с действащото законодателство. В зависимост от вида на фирмата, от фирмения състав, от търговската дейност – счетоводната дейност е изключително сложна система, която стройна организация на дейността и голям инструментариум, който да се впише в голямото разнообразие от бизнеси, услуги. Така че за младите предприемачи, които имат оригинална идея, която искат да реализират, трябва да знаят, че за управлението на ресурса ще са най-важни счетоводните услуги и отношенията с кредитодателите.

Не мечтайте, започнете с регистрация на фирма.