Презентиране на продукти – реторика и убеждение в едно


Презентирането на продуктите е най-важният етап от процеса на продажба. От това как ще бъде представена една туристическа или друга услуга в значителна стпен зависи нейния имидж, отношението на клиента, а следователно и до колко са заинтересованида я ползват. Continue reading →