Пробното абразио – какво представлява и какви са неговите цели

Пробното абразио представлява малка гинекологична операция, при която се отстраняват тъкани, които се намират в маточната кухина и канала на маточната шийка. Тогава, когато тези тъкани представляват тъканна проба, става въпрос за пробно амбразио. Тоест след отстраняването им следва тяхното изследване под микроскоп или с други думи – хистологично изследване.

Често думата „пробно“ се тълкува неправилно от пациентите и носи недоразумения. Някои жени мислят, че чрез пробно абразио лекарят се опитва да ги лекува без да е убеден в резултатите на лечението. Само, че това не е така. То се извършва с много ясни и конкретни цели. Те могат да са диагностични, лечебни или и двете.

Пробното абразио с диагностична цел се предприема за изясняване причините при маточни кръвотечения. Понякога при съмнение за развитие на злокачестявн процес в матката.

Когато целта е лечебна, кюртеажът се извършва при непълен аборт, както и при прекъсване на бременност по медицински показание.

Често при обилни маточни кръвотечения, манипулацията има едновременно и лечебна и диагностична цел.

Преди около двадесетина години пробното абразио беше единственият метод, който даваше възможност да се разбере какъв процес на болест се развива в матката. В днешни дни разполагаме и с други диагностични средства, като например ехография и хистероскопия. Затова и не е нужно толкова често да прибягваме до пробно абразио.

Ехографията не е в състояние да замени пробното абразио като метод, който да постави категорична диагноза, но за сметка на това може да отсее случаите, в които кюртеажът е бил излишен. Хубаво е да се знае, че вътрешността на матката се вижда доста по-ясно при влагалищна ехография, отколкото при ехография на коремната стена. Ехографията е много по-информативна за разпознаване на вътрешноматочните процеси и в редица случаи изцяло замества абразиото.

Източник: http://pentagram2012.com/