Отлепване на ретината

Отлепване на ретинатаРетината се намира в дъното на окото и представлява вътрешната му обвивка. Тя е своеобразно мрежовидно разклонение на очния нерв и съдържа невроепителни клитки, чувствителни към светлината.

Ретината е разположена в периферията на зрителния анализатор, който улавя и преобразува светлината в нервни импулси.

Continue reading →