Уникални подаръци от дърворезба

%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8a%d0%ba-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0Всички ние, мислейки за нашите близки и поводите, които имаме да ги зарадваме, винаги си се стремим да измислим нещо уникално, нещо, което да докосне сърцето им, така че да запомнят празника, който имат. Един уникален подарък е път към това осъществяване, а един уникален подарък от дърворезба е вече гаранция, че сте го изпълнили. Continue reading →

Какво включва техническото обслужване и поддръжката на асансьори

Асансьори – това е обичайното оборудване за всяка многоетажна сграда, изискващо не само монтиране, но и техническо обслужване. Регламентираните комплексни мероприятия по поддръжка на асансьори осигуряват надеждност на оборудването и безопасност при ползването. Continue reading →

Смяна на щрангове, отвеждащи канализационни води

Смяна на тръбите за отвеждане на канализационните води е много неприятно мероприятие, тъй като в случай на частична смяна на тръбите ще бъде необходимо да се договаряте с всички съседи над вас да не ползват канализацията. Continue reading →