Цени на регистрация за фирма

Сред най-редовно задаваните въпроси при регистрация на фирма е колко ще струва услугата. Понеже има различни правни форми на регистрация, а и странични възможни процедури цената е варираща. Всяка организация, дружество, агенция имаща право да извършва регистрации на фирми, има и свой определен ценоразпис.

От съществен интерес на хората създаващи нова фирма е да поверят делата и документите на опитна компания, със служители познаващи и позоваващи се на актуалните законови изисквания, и способни бързо да се справят с процедурния ред. В този смисъл, понеже разликите в цените за регистрация и хонорарите не са много големи между различните агенции, по-скоро насочете търсенето си към перфектни и подготвени експерти.

Цена за регистрация на ЕТ (едноличен търговец) – плаща се сума за нотариална такса, комисионна към банката, други разходи и хонорар за експертите. Цената обикновено е по-ниска.

Цена за регистрация на ЕООД/ООД – плаща се нотариалната такса за един управител, комисионна към банката плюс банкова сума за капиталовата вноска, други разходи и хонорар за експертите. Цената е по-висока отколкото при регистрация на ЕТ. Като може да има разлика при цената в зависимост дали ще е еднолично дружество и дружество с повече собственици.

Какви допълнителни суми може да се наложи да се плащат след успешна фирмена регистрация?

Работата с експертите регистрирали фирмата ви не е задължително да се изчерпва само с регистрацията. В зависимост от превратностите при управление на фирмата може да се наложи вписването на промени. Такива се водят: седалището на фирмата, смяна на предмета на дейността, смяна на фирменото име; назначенията или смените на управители; процедури засягащи дружествени дялове, прехвърляне собственост на търговските дружества. Това са все процедури за които се заплащат както изискуемите по норматив суми, така и хонорар към специалистите. Всички тези услуги се извършват в Регистратко.

Нова фирма – цена за регистрация

Както се разбра от текста, цената за регистрация на нова фирма поверена на опитна агенция се базира на два компонента. Това са задължителните такси към институциите, без които не може да има регистрация и хонорарът към специализираните лица изготвящи документите и водещи процедурите. Позовете се на препоръките от Регистратко и винаги правете избора си на фирма на базата качествено проучване.

Регистърация и пререгистрация на фирма, счетоводство и предприемачество

Счетоводство и предприемачество

Принципно, държавата трябва да се стреми да осигури добра среда за развитие на малък и среден бизнес, да стимулира предприемачеството и да подпомага производителите, така че финансовото здраве на страната да не бъде поставяно под въпрос. Когато обаче трябва да се направи регистрация на нова фирма, предприемачът трябва да е обезпечил всички необходими документи и да е запознат с процедурите, които да го изведат на пазара, на който иска да се реализира. Независимо дали стартира с кредит или със собствен капитал – той трябва да има поне обща информация за актуалния бизнес климат.

В тези начални стъпки, всеки, който се е заел да навлезе в частния бизнес, трябва да се запознае с широкия обхват на счетоводни услуги; те ще съпътстват работата на фирмата насетне – затова консултантските услуги и позоваването на актуална информация са задължителни. Проблем при фирменото финансиране е, че всеки кредит е различен и идва с много различни условия, а лихвите варират сериозно. При фирма, която има история, са важни отчетите и финансовите резултати от миналото, но при млади предприемачи и опитът за реализация на нов бизнес, нещата се променят.

Счетоводните фирми са длъжни да спазват конфиденциалност по отношение на данните, но и да се впишат в дейността на младата фирма по начин, в който да изработват контрол и отчет, да регистрират правилното управление на ресурсите на компанията и да се съобразяват с действащото законодателство. В зависимост от вида на фирмата, от фирмения състав, от търговската дейност – счетоводната дейност е изключително сложна система, която стройна организация на дейността и голям инструментариум, който да се впише в голямото разнообразие от бизнеси, услуги. Така че за младите предприемачи, които имат оригинална идея, която искат да реализират, трябва да знаят, че за управлението на ресурса ще са най-важни счетоводните услуги и отношенията с кредитодателите.

Не мечтайте, започнете с регистрация на фирма.