Отлепване на ретината

Отлепване на ретинатаРетината се намира в дъното на окото и представлява вътрешната му обвивка. Тя е своеобразно мрежовидно разклонение на очния нерв и съдържа невроепителни клитки, чувствителни към светлината.

Ретината е разположена в периферията на зрителния анализатор, който улавя и преобразува светлината в нервни импулси.

В своята същност отлепването на ретината представлява отдръпването й от нормалното й положение. Това оказва отрицателно въздействие върху норамлната функция на зрението, дори и пълната му загуба.

Вътрешната част на окото  е запълнена с прозрачен гел, наречен стъкловидно тяло. С напредване на годините това тяло започва да се свива, като подобен процес може да настъпи много по-рано при наличие на силно късогледство.

Понякога свиването и отлепянето не създават някакъв проблем, но при по-рязко отлепване може да разкъса ретината. Така става възможно течността да мавлезе през разкъсването и да повдигне ретината докато я отлепи от страната на окото.

Отлепване на ретината може да се получи в следствие на силно късогледство, редица механични повреди по окото, допускани предишни отлепвания на съседното око или генетична предразположеност. Отлепване може да се получи и при изтъняване на определени области в ретината, както и при някои усложнения след извършване на операция за премахване на катаракта.

Най-красноречивите симптоми за отлепване на ретината са появата не проблясъщи, подобни на светкавички в района на полезрението. Ако започнете да виждате мътни петна или замъглена „завеса“, значи е настъпило отлепване на ретината на окото.

За да се потвърди това, се налага изследване на ретината. Първо се разширява зеницата с офталмоскоп и така може детайлно да се огледа ретината.

В зоните без наличие на ракъсване се използва аргон лазер. С негова помощ се постига уплътняване на ретината в рисковата зона.

Ако има ракъсване, трябва да се направи спешна операция, за да може да се възстанови ретината до първоначалното си състояние. Продължителното оставане в отлепено състояние ще намали възможността за възстановяването на зрението дори и след операция.

Не рискувайте да определяте сами диагнозата си, а веднага потърсете офталмолог, за да ви прегледа и да предприеме моментално лечение.

Вашият коментар